Mulighetsstudie for Bossekop bydelssenter, 2016

situasjonsplan_Page_09.jpglate summer2.jpgBYROM FLATA_Page_1.jpgtorg - render.jpgBossekop snitt light.jpgBYROM FLATA_Page_8.jpgBYROM FLATA_Page_2.jpgsituasjonsplan_Page_29.jpgsituasjonsplan_Page_27.jpgsørvest__1.jpgBYROM FLATA_Page_6.jpg3 Picture # 1__.jpg

Parallelloppdrag i samarbeid med bar bakke landskapsarkitekter og UnionConsult.

Bossekop rommer to ulike verdener: Byen ved E6 og skiferkaia/ industriområdet ved fjorden - svært ulike områder, som begge på sitt vis er del av Altas urbane virkelighet. Vårt konsept handler om å styrke ulikhetene og utvikle kvalitetene begge steder. Vi fortetter på øvre nivå og tilgjengeliggjør nedre nivå. Samtidig skaper vi bedre og tydeligere koblinger mellom det sentrale Bossekop og en ny ‘menneskelig industri’ nede på skiferkaia. Nye Bossekop blir Altas attraktive, alternative miljøbydel – lokalt og historisk forankret og godt tilrettelagt for sykkelbruk. Bydelen får et bredt botilbud med en rekke fellesløsninger, festivalområde, havbad, detaljhandel og kulturarbeidsplasser. Prosjektet viser fortetting med relativt småskala bebyggelse på flata, programmert med en blanding av bolig og utadrettet virksomhet på 1. plan - et levende bygulv med gode byrom og tette sammenhenger mellom ute- og innerom.

Se hele mulighetsstudien.