Stavanger, 2006-07

bebyggelsesplanB8.jpgbebyggelsesplanB8takplan.jpgbebyggelsesplanB8snitt.jpgbebyggelsesplanB8sitplan.jpg

The masterplan is based on April's winning entry in Europan7: «Hothouse», 160 housing units were planned in this residential area on the outskirts of Stavanger.

The plans belonged to Norwegian Wood program. The plans were 20.09.07. Samtidig ble det vedtatt mindre vesentlig endring av reguleringsplan 1884; maks.%TU for felt B8 er fastsatt til 80%.